Jaysmits Fertilizer

Carrot

Carrot

गाजर जगातील सर्वात जास्त पिकवलेल्या भाज्यांमध्ये आहेत. हे सॅलड, शिजवलेल्या भाज्या किंवा मिठाई
बनवण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. हे थंड हंगामात भाजीपाला पीक आहे ज्याच्या वाढीसाठी योग्य हवामान
आवश्यक आहे.
गाजर सामान्यतः वालुकामय जमिनीत घेतले जातात, परंतु पाणी चांगले धरून ठेवणाऱ्या चिकण मातीमध्ये गाजर
वाढवणे पसंत केले जाते. गाजर 15 ° C – 25 ° C दरम्यान तापमानात चांगले वाढते.

जयस्मित्स फोलियर (स्प्रे) अनुप्रयोग कार्यक्रम:

Carrot

क्रॉप स्टेज/उद्देश कालावधी (दिवस) खते खताचे प्रमाण
(15L पाणी)
लावणीनंतर 10 दिवस स्मित ( 30-10-10 ) 45 ग्रॅम
+ +
जोमदार आणि निरोगी चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) 25 ग्रॅम
वाढीसाठी प्रत्यारोपण लावणीनंतर 20 ते 25 ग्रेटा ( 06-45-06 ) 60 ग्रॅम
दिवसांनी + +
शक्ती 45 मिली

* महत्वाची सूचना:

1) तांबे असलेली उत्पादने स्प्रे नंतर वर्ष (चिलेटेड कॉम्बी) वापरू नका.
2) वरील उत्पादनांच्या शिफारशी तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आहेत आणि सर्व सामान्य आहेत आणि बदलत्या पाहिजेत.
हंगामानुसार तज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतरच वेळोवेळी बदलल्या
3) फवारणी शक्यतो सकाळी 10 वा संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत थंड हवामानात करावी.
4) वरील शिफारशीत फवारण्या स्वतंत्रपणे दिल्या पाहिजेत आणि कोणत्याही कीटकनाशक किंवा इतर रसायनांमध्ये मिसळू नयेत
5) वरील शिफारस केलेल्या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे म्हणून आम्ही फक्त उत्पादनाच्या गुणवत्तेची हमी देतो.